utorok 27. mája 2014

The Cult


Ateliér odevného dizajnu 343 na Všvu je plný mladých talentov a ja som mala tú česť prísť sa pozrieť na fotenie a zachytiť taktiež pár skvelých momentov.  
Dnešný post venujem pozornosť konkrétne dizajnérke menom Mgr. art. Katarína Š. Fedorišinová a jej kolekcii s názvom Kult. Kto ste boli na bratislavskom hrade na prehliadke, mali ste možnosť ju vidieť naživo v plnej kráse. 
Aký význam alebo myšlienku vlastne skrýva táto kolekcia?

´Kolekcia s názvom Kult sa koncentruje na komparáciu politických kultov a kultov populárnej hudby. Najdominantnejšie osobnosti z týchto oblastí majú podľa môjho názoru najsilnejší vplyv na široké masy. Každého z nás tieto osobnosti priamo alebo nepriamo ovplyvňujú a určitým spôsobom definujú. Počas svojho života ich obdivujeme, nenávidíme, opúšťame a vymieňame za nové. Každá z nich v nás zanecháva stopy, z ktorých si postupne vytvárame obraz fiktívneho kultového ideálu.´

Taktiež vám osobne odporúčam pozrieť si krásne video kde sa vám predstavia všetci dizajnéri a ich umelecké výtvory.

analog photography by Mischel double W (me)


7 komentárov: